Akukho nto ifunyenweyo

Uxolo, kodwa akukho zifom zafunyanwa