Ukutya

Ngaphandle kwento yokuba kukho amakhulu ezidlo zokunciphisa umzimba ngokukhawuleza emhlabeni, iziphumo zexesha elide zinokufikelelwa kuphela ngokutshintsha kakhulu indlela ophila ngayo. Ukongeza kwizidlo zokunciphisa umzimba, ukutya okugcina amalungu athile, ukutya kwezemidlalo, ukutya kwizifo kuhlala kwindawo ebalulekileyo kwilizwe lokutya. Eli phepha likwanalo icandelo lezidlo ezithile zonyaka kunye nezenjongo ezithile. Makhe siqwalasele ezona ziphambili kwaye siqiniseke ngale nto!