Indlela yokusombulula iingxaki nabazali "abadla inyama"?

Kufuneka ube nobulumko xa usebenza nabazali. Ingxaki kukuba ukuba akukho nto ichazwe kubo, banokuza kwizigqibo ezingezizo. Bancede ngokutya kwaye kwangaxeshanye uzame ukubaqinisekisa ukuba bangathengi amaqanda okuqandusela, inyama yenkonyana njalo njalo. Ukuba abavumelani nawe, ungazama ukubacenga. Ngokuzolileyo chaza indlela iinkuku eziphathwa ngayo kwiifama zeenkukhu, iimeko ahlala phantsi kwazo amathole namatakane, uze ubabonise imifanekiso emininzi onokuyifumana kwimibutho eyahlukahlukeneyo elwela amalungelo ezilwanyana njengeViva! Cacisa umama notata wakho ukuba banoxanduva lokubandezeleka kwezilwanyana ukuba basathenga ezi mveliso. Ungabakholisa nje abazali bakho ngokucela ukuba bahlambe izitya iveki yonke ukuba abatyi inyama yenkonyana kwaye batye ukutya kwemifuno. Ukuba oku akusebenzi, unokuba nembeko: uwawise ngempazamo onke amaqanda aqanduselayo kumgangatho wekhitshi. Emva koko qaphela ukuba amaqanda aphuka lula ngenxa yokuba amaqokobhe abhityile kakhulu ngenxa yemeko embi yezindlu zeenkukhu. Ngenyama, unokwenza kube lula, ukhohlwe ukuyibeka efrijini, kwaye uqaphele ukuba isidumbu (inkomo, inkukhu okanye ithole) sele siqala ukubola. Zoba imilomo elusizi yeenkukhu kwiqokobhe leqanda kwaye ubhale "Lumkela isalmonella." Fumana iitoni zeeresiphi ze-vegan kwaye uncede uzilungiselele.

Shiya iMpendulo