Dwelisa izidlo zamalungu

Siyakumema ukuba uziqhelanise kwaye ukhethe owona mdlalo ufanelekileyo kuLuhlu lwezidlo kwizitho.

Uluhlu lwezinto zokutya eziluncedo kumalungu ziya kuhlaziywa rhoqo. (Ngalo lonke ixesha sifunda ngelungu elitsha) Yenza uphawu lokubonisa eli phepha kwaye ube ngowokuqala ukwazi ngezidlo ezitsha.