Dwelisa izidlo zamalungu

Siyakumema ukuba uziqhelanise kwaye ukhethe owona mdlalo uhambelana kakhulu kuLuhlu lwe ukutya amalungu.

Uluhlu lwezinto zokutya eziluncedo kumalungu ziya kuhlaziywa rhoqo. (Ngalo lonke ixesha sifunda ngelungu elitsha) Yenza uphawu lokubonisa eli phepha kwaye ube ngowokuqala ukwazi ngezidlo ezitsha.