1. Umxholo wesivumelwano.
  • Esi sivumelwano sisebenza kwiwebhusayithi ye-https: //healthy-food-near-me.com kwaye sigqityiwe phakathi komsebenzisi wezi ndawo kunye nomnini weendawo (apha https://healthy-food-near-me.com )
  • Esi siVumelwano simisela inkqubo yokufumana, ukugcina, ukulungisa, ukusebenzisa kunye nokuveza iiNkcukacha zoMsebenzisi kunye nolunye ulwazi olufunyanwa https://healthy-food-near-me.com kubasebenzisi besiza. Umsebenzisi ugcwalisa idatha yobuqu.
  • Ukubeka ulwazi, isibhengezo, sebenzisa indawo nakweyiphi na indawo ethi: //healthy-food-near-me.com, uMsebenzisi kufuneka asifunde ngocoselelo esi siVumelwano kwaye abonakalise isivumelwano esipheleleyo ngemigaqo yaso. Ukuqinisekiswa kwemvume epheleleyo kwesi sivumelwano kukusetyenziswa kwesiza ngumsebenzisi.
  • Umsebenzisi akanalungelo lokuthumela ulwazi, izibhengezo, ukusebenzisa indawo ukuba akavumelani nemigaqo yesi sivumelwano, okanye ukuba akakafiki kwiminyaka esemthethweni xa enelungelo lokungena kwizivumelwano okanye ayinguye umntu ogunyazisiweyo yenkampani leyo ulwazi luthunyelwe egameni lakhe, isibhengezo.
  • Ngokuthumela ulwazi kwiziza usebenzisa indawo, umsebenzisi ufaka idatha yobuqu okanye, ukubonelela ngedatha ngenye indlela, kunye / okanye, ukwenza naziphi na izinto ezenziwayo kwisiza, kunye / okanye ukusebenzisa nayiphi na indawo yeSiza, uMsebenzisi uyavuma ngokucacileyo ngokwemiqathango yesi sivumelwano kwaye ibonelela ngehttps: //healthy-food-near-me.com kunye nelungelo lokufumana, ukugcina, ukusebenza, ukusebenzisa kunye nokuveza idatha yomntu phantsi komgaqo wesi siVumelwano.
  • Esi siVumelwano asilawuli kwayehttps://healthy-food-near-me.com ayinaxanduva lokufumana, ukugcina, ukusetyenzwa, ukusetyenziswa, kunye nokubhengezwa kwedatha yomsebenzisi kunye naluphi na olunye ulwazi kubantu besithathu abangabanini okanye abaqhutywa nguhttps. ://healthy-food-near-me.com, kunye nabantu abangengabo abasebenzi be-AvtoTachki .com, nokuba uMsebenzisi ufumene ukufikelela kwiziza, iimveliso okanye iinkonzo zaba bantu ngehttps://healthy-food-near-me .com okanye incwadana yeendaba. Iyimfihlo ekuqondeni, esi siVumelwano kuphela kolwazi olugcinwe kwindawo yogcino-lwazi kwindawo efihliweyo kwaye ifumaneka kuphela kuhttps://healthy-food-near-me.com.
  • Umsebenzisi uyavuma ukuba, kwimeko yokungakhathalelwa kukhuseleko kunye nokukhuselwa kwedatha yakhe kunye nedatha yokugunyazwa, umntu wesithathu unokufumana ukufikelela okungagunyaziswanga kwiakhawunti kunye neDatha yobuqu kunye nolunye ulwazi lomsebenzisi. https://healthy-food-near-me.com ayiloxanduva lwelahleko ekungenwe kuyo kolo fikelelo.
 2. Inkqubo yokufumana idatha yobuqu.
 1. https://healthy-food-near-me.com may collect personal information, namely: name, surname, date of birth, contact numbers, email address, region and location of the User, the password for identification. https://healthy-food-near-me.com may also collect other information:
  • Ii-cookies ukubonelela ngeenkonzo ngokuxhomekeke koku, umzekelo, ukugcina idatha kubhasikithi phakathi kotyelelo;
  • Idilesi ye-IP yomsebenzisi.
 2. Lonke ulwazi luqokelelwa sithi, njengoko lukhona, kwaye aluguquki ekuqokeleleni idatha. Umsebenzisi unoxanduva lokubonelela ngolwazi oluthembekileyo, kubandakanya ulwazi malunga nedatha yobuqu. Https://healthy-food-near-me.com unelungelo, ukuba kukho imfuneko, lokuqinisekisa ukuchaneka kolwazi olunikiweyo kwaye acele ukuqinisekiswa kolwazi olunikiweyo. ukuba kukho imfuneko, ukubonelela ngeenkonzo kuMsebenzisi.
 3. Inkqubo yokusebenzisa ulwazi lomsebenzisi.
 4. https://healthy-food-near-me.com can use your name, region, and city where you live, email address, phone number, password to identify you as a user https://healthy-food-near-me.com.https://healthy-food-near-me.com may use your contact information to process our newsletter, namely to notify you of new opportunities, promotions, and other news ofhttps://healthy-food-near-me.com. The user can always refuse to conduct mailings according to his contact information. The processing of personal data may be carried out to implement civil law, tax and accounting relations, fulfill contractual obligations to provide services, provide access to the site’s service, identify the client as a site user, provide offer services, process payments, mailing addresses, creating and implementing bonus programs, sending commercial offers and information by mail, e-mail, offering new services, before any information other than the subject of the contract, settlement transactions, reporting, bookkeeping, and management accounting, improving the quality of services, providing website services, posting information, customer announcements on the website of the owner of a personal database, simplifying work with the website and improving its materials.
 5. Imigaqo yokubonelela ngokufikelela kwiziko ledatha.
 6. https://healthy-food-near-me.com does not transfer personal data and other information to third parties, except as provided below. According to this Agreement, users have grantedhttps://healthy-food-near-me.com the right to disclose, without limitation of validity and territory, personal data, and other user information to third parties https://healthy-food-near-me.com services, in particular. Still, not exclusively, process applications, payments, deliver packages. Third parties may use user information only if they provide https://healthy-food-near-me.com services and only the information that is necessary to provide the service. Also, the disclosure of personal data without the consent of the User or a person authorized by him is allowed in cases specified by law, and only in the interests of national security, economic welfare, and human rights, in particular, but not exclusively:
  • kwizicelo ezifanelekileyo zemibutho yaseburhulumenteni enelungelo lokufuna kunye nokufumana idatha kunye nolwazi;
  • ukuba, ngokwe-https: Umsebenzisi.
 7. Ungalutshintsha / ulucime njani olu lwazi okanye ungabhalisi.
 1. Abasebenzisi nangaliphi na ixesha elinikiweyo banako tshintsha / susa inkcukacha zimntu (ifowuni) okanye uzikhuphe. Umsebenzi wezinto ezithile ze-https: //healthy-food-near-me.com, ezifuna ukubakho kolwazi malunga noMsebenzisi, zinokuxhonywa ukusukela ngexesha lokutshintsha / ukucima ulwazi.
 2. Idatha yobuqu yoMsebenzisi igcinwa ide icinywe nguMsebenzisi. Isaziso esaneleyo soMsebenzisi malunga nokucinywa okanye ukusetyenziswa kwezinye iinkcukacha zedatha yakho iya kuba yileta (ulwazi) ethunyelwe kwi-imeyile echazwe nguMsebenzisi.
 3. Ukukhuselwa kwedatha.
 1. https://healthy-food-near-me.com takes all necessary measures to protect data from unauthorized access, alteration, disclosure, or destruction. These measures include inter alia, internal verification of data collection, storage and processing processes, and security measures; all data that https://healthy-food-near-me.com collects is stored on one or more secure database servers and cannot be accessed from outside our corporate network.
 2. https://healthy-food-near-me.com provides access to personal data and information only to those employees, contractors, and agents of https://healthy-food-near-me.com who need to have this information to carry out operations performed on our behalf. Agreements have been signed with these persons in which they undertake to maintain confidentiality and may be liable to penalties, including dismissal and criminal prosecution if they violate these obligations. The user has the rights stipulated by the Law of our country “On the Protection of Personal Data” dated June 1, 2010, N 2297-VI.
 3. Idilesi yoqhakamshelwano xa kukho imibuzo.
 4. Kwimeko yemibuzo, iminqweno, izikhalazo malunga nolwazi olunikezelayo, nceda unxibelelane nedilesi ye-imeyile: Support@healthy-food-near-me.com. Kwisicelo esibhaliweyo nakunikezelo loxwebhu oluchaza ukuba ngubani kunye negunya, sinokunika umsebenzisi ulwazi ngenkqubo yokufumana ulwazi malunga nendawo kwindawo yogcino lwedatha.
 5. Utshintsho kumgaqo-nkqubo wabucala.
 6. Sinokutshintsha imigaqo-nkqubo yabucala. Kule meko, siza kuyitshintsha ingxelo kwiphepha lezimo, jonga amaxesha ngamaxesha https://healthy-food-near-me.com/privacy/ Lonke utshintsho kwesi siVumelwano luqala ukusebenza ukusukela ngexesha lokupapashwa kwabo. Usebenzisa iSiza, uMsebenzisi uqinisekisa ukwamkelwa kwemigaqo emitsha yoMgaqo-nkqubo wabucala kumagama asebenzayo ngexesha uMsebenzisi esebenzisa iSiza.
 7. Amagama ongezelelweyo.
 1. https://healthy-food-near-me.com is not liable for damage or loss incurred by the User or third-parties as a result of a misunderstanding or misunderstanding of the terms of this Agreement, instructions on the procedure for using the Site, regarding the procedure for posting data, and other technical issues.
 2. Kwimeko apho naliphi na ilungiselelo loMgaqo-nkqubo wabucala, kubandakanya nasiphi na isindululo, igatya, okanye inxenye yalo, ithathwa njengephikisana nomthetho, okanye ayisebenzi, oku akuyi kuchaphazela izibonelelo eziseleyo ezingangqubaniyo nomthetho, zihlala Zisebenza ngokupheleleyo kwaye zisemthethweni, kwaye naliphi na isibonelelo esingavumelekanga, okanye isibonelelo esingenakho ukuzalisekiswa ngaphandle kwamanyathelo angamanye ngamaQela, sithathwa njengesihlonyelweyo, esilungisiweyo kangangokuba kuye kwayimfuneko ukuqinisekisa ubunyani baso kunye nokubanakho ukuphunyezwa.
 3. Esi sivumelwano sidlulela kuMsebenzisi ukusukela xa esebenzisa isiza, kubandakanya ukubekwa kwentengiso, kwaye sisebenza kude kube kugcinwa ulwazi ngomsebenzisi, kubandakanya idatha yobuqu.
 4. Ngokwamkela lo mgaqo-nkqubo wabucala, nawe uyavuma Umgaqo-nkqubo waBucala kunye neMigaqo yokuSetyenziswa Google.